Projekty

Projekty

Logo Moravskoslezský kraj

Společnost NoBugs s.r.o. získala dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020.

Projekt byl realizován pod názvem „Stáže ve společnosti NoBugs s.r.o.“
Moravskoslezský kraj přispěl ze svého rozpočtu částkou 297 800,- Kč.
Tento projekt byl realizován od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.
Díky projektu jsme získali dotaci na mzdu tří stážistů a mentorů.
Stážisti byli v naší společnosti zaměstnáni na pozicích Grafik a Programátor.

Logo Moravskosleyský kraj

Společnost NoBugs s.r.o. získala dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Projekt byl realizován pod názvem „Stáže pro žáky/studenty ve společnosti NoBugs s.r.o.“
Moravskoslezský kraj přispěl ze svého rozpočtu částkou 236 800,- Kč.
Tento projekt byl realizován od 1. 7. 2018 do 31. 5. 2019.
Díky projektu jsme získali dotaci na mzdu dvou stážistů a mentorů.
Stážisti byli v naší společnosti zaměstnáni na pozicích Grafik a Programátor.

Logo EU


Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti NoBugs s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012952), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 12 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:
1) Zlepšení dovedností našich zaměstnanců v obecných IT kurzech – dosažení potřebného vyššího stupně jejich odborností.
2) Zlepšení měkkých dovedností našich pracovníků v oblastech komunikace, týmové spolupráce a v dalších oblastech.


Nechejte nám tel. kontakt, zavoláme Vám do 24 hodin zpět.

Vámi zadané číslo nikomu neposkytneme, ani jej nijak nezneužijeme k nabídkám nevyžádaných služeb.

Profesionální logo
a vizitky na míru

Objednáním této služby získáte profesionální logo a balíček 100ks vizitek. Logo můžete libovolně používat pro další účely a vizitky vám kdykoli dotiskneme. Na službu se ptejte našich obchodních zástupců..

Kontaktujte nás!

+420 603 166 723
info@nobugs.cz

NoBugs s.r.o.
Obránců míru 863/7
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 29382807

© 2018 NoBugs s.r.o.